ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

φόρμα υποβολής πρότασης

ΣΥΝΘΕΣΗ | 2022

Οι προτάσεις για το 2022 έχουν κλείσει.
Το νέο κάλεσμα για το 2023, θα ανακοινωθεί σύντομα, μετά την ολοκλήρωση του 9ου φεστιβάλ.

More Facts

φόρμα επικοινωνίας

Μύλος Παραστατικών Τεχνών